Услуги

Landlord_1_2

Домоуправител

Организиране и провеждане на общи събрания. Изготвяне на протоколи. Регистрация на етажната собственост в съответната община.

Cashier_2_2

Касиер

Събиране на месчни такси и заплащане разходите на етажната собственост. Съхраняване на платежни докоменти. Изготвянe на месечни отчети.

Cleaning_1_2

Почистване

Измитане и забърсване на общите части, забърсване на парапети и входна врата. Измитане предвходово пространство.

landscaping_1_2

Озеленяване

Озеленяване на предвходово пространство, ландшафтен дизайн, изпълнение и поддръжка.

Construction_1_2

Козметични ремонти

Освежаване и обновяване на общите части. Подмяна на стълбищно осветление, входни врати и домофонни уредби. Боядисване на общите части. Ремонт на покриви и други.

Ad2

Реклама

Менажиране на общите части с комерсиална цел за повишаване на приходите и. Контакт и връзка с потенциални клиенти.